Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att den studerande känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Hon/han innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva rapporter, referat och andra dokument relaterade till arbetslivet. Hon /han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker. Den studerande kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik, mötesteknik och brev. Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasienivå

Kursen ersätter följande kurser

Svenska 1 + 2 före hösten 2005

Mer information

I kursen ingår obligatorisk informationssökning i samarbete med biblioteket.

Litteratur

Reuter, Mikael 2006 Översättning och språkriktighet. Helsingfors: Svensk språktjänst Ab

Svenska skrivregler 2001 Svenska språknämnden Andra upplagan. Stokholm:Liber

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 43 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2006-12-15

Kursens tidtabell

Exakt program ges då kursen börjar. Tiderna finns utsatta i ARBS.

Examinationsformer

 • 2008-10-20 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning