Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en mindre undersökning på ett strukturellt och metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling, bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i att skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - samla in grundmaterial till ett examensarbete på ett strukturerat sätt - välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och analysera sitt material - diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt göra jämförelser till tidigare kunskap inom området - presentera sitt resultat vid ett seminarium på ett objektivt sätt - fungera som opponent till en annan student vid ett seminarietillfälle.

Innehåll

- Grupphandledning - Datainsamling - Materialanalys - Rapportering - Opponens

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik, Examensarbete idéfas, Examensarbete planfas

Litteratur

Relevant kurslitteratur, forskning och annan litteratur från eget professionsområde

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 107 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: - Presenterar ett färdigt examensarbete vid ett seminarietillfälle - Opponerar ett annat examensarbete samt skriver en opponenberätelse - Skriver ett godkänt mognadsprov

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta
 • Kiukas Carina

Examinator

Taskinen Topi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning