Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden förstår möjligheterna med olika tester och träningsformer som en form att utveckla individens olika fysiska egenskaper för att prestera på bästa möjliga sätt ur en fysiologisk och träningsmässig synvinkel. Studeranden både utvidgar och fördjupar sina kunskaper i fenomen inom testning och träning. Dessutom är målsättningen att studeranden kan planera, utföra och utvärdera fysisk testning och träning för en vald målgrupp. Studeranden är medveten om värdegrunden och de etiska principerna inom antidopingverksamheten. Studeranden lär sig att jobba både självständigt och i grupp samt att söka, kritiskt granska och hantera information samt att utveckla sig själv inom sitt eget expertisområde inom idrott.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - Förstå testning och träning av olika fysiska egenskaper samt dessa egenskapers träningsprinciper och kopplingar till varandra på en djupare och bredare fysiologisk nivå. - Kunna målmedvetet planera, utföra och utvärdera testning och träning för en vald målgrupp. - Kunna hitta och utnyttja vetenskapligt baserad information för att motivera sina val i träning och testning. - Känna till hur olika förhållanden kan påverka den fysiska prestationsförmågan. - Vara medveten om de etiska principerna gällande antidopingverksamheten. - Kunna mäta stress, återhämtning och fysisk aktivitet/inaktivitet samt kunna analysera, tolka och utnyttja dessa mätningar. - Förstå mätning av muskelaktivitet och hur den kan utnyttjas i fysisk testning och träning.

Innehåll

- Testning och träning av den fysiska prestationsförmågan samt träningens påverkningsmekanismer - Träning under olika förhållanden - Antidoping - Kombinerad uthållighets- och styrketräning - Mätning av stress, återhämtning och fysisk aktivitet/inaktivitet - Mätning av muskelaktivitet och dess utnyttjande i fysisk testning och träning

Förkunskaper

Test- och träningslära, Belastnings- och idrottsfysiologi

Mer information

Kursen hålls vid behov på engelska!

Litteratur

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. Sisu idrottsböcker. Bompa & Haff. 2009. Periodization: Theory and methodology of Training. 5th edition. Human Kinetics. Cook, G. 2010. Movement. Functional Movement Systems: Screening, Assessment and Corrective Strategies. Lotus Publishing. Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (ed) 2005. ACSM?s Health-related Physical Fitness Assessment Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. Fleck, S.J. & Kraemer, W.J. 2004. Designing resistance training programs. Third edition. Human Kinetics. Katch V.L., McArdle W.D. & Katch F.I. 2011. Essentials of exercise Physiology. Fourth edition. Lippincott Williams and Wilkins. Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L. 2015. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics. Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M., Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura. Larsen, F. & Mattsson, M. 2013. Kondition och uthållighet för träning, tävling och hälsa. SISU Idrottsböcker. Tanner, R. & Gore, C. (ed) 2013. Physiological tests for elite athletes. Second Edition. Human Kinetics. Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S. & Karlsson, J. 2008. Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. SISU Idrottsböcker. Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S. (ed) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 22 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för hela kursen kommer från projektarbetet (innehåller teoretiskt och praktiskt arbete). Dessutom krävs deltagande i kursens obligatoriska delar och att uppgifterna lämnas in i tid och är godkända. Uppgifterna har antingen neutral (±0) eller höjande (+1) inverkan på slutvitsordet.

Lärare

 • Jungell Jacob
 • Ring Joachim
 • Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-31

Kursanmälningstid

2019-10-02 till 2019-11-29

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Kursinfo (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-10-30 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Antidoping (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-10-31 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Träning under specialförhållanden (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-11-05 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Firstbeat & Fibion: Del 1 (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-05 12:00 - 12:30 B327 Fördjupad test- och träningslära Handledning av grupparbete Ruutu Katri
2019-11-07 09:00 - 15:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Testövningar: Handledning och hjälp i olika test Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-12 10:00 - 14:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Testövningar: Handledning och hjälp i olika test Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-12 10:00 - 14:00 M702 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-11-12 12:00 - 14:00 M602 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-11-19 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Kombinerad styrke- och uthållighetsträning (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-11-21 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Handledning av grupparbete (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-11-22 08:30 - 11:30 M703 Fördjupad test- och träningslära EMG-byxor i testning och träning (obligatorisk närvaro) Ring Joachim
Ruutu Katri
2019-11-26 10:00 - 12:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Firstbeat & Fibion: del 2 (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-11-28 09:00 - 12:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Testövningar: Handledning och hjälp i olika test Ruutu Katri
2019-11-28 09:30 - 12:00 M702 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-12-03 08:00 - 15:00 M703 Fördjupad test- och träningslära Test (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-12-03 10:00 - 15:00 M702 Fördjupad test- och träningslära Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-12-03 10:00 - 15:00 M704 Fördjupad test- och träningslära Ruutu Katri
2019-12-12 09:00 - 15:00 B326 Fördjupad test- och träningslära Testfeedback + träning Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-12-16 09:30 - 11:00 B327 Fördjupad test- och träningslära Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri

Kurs- och studieplansökning