Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Del 1: Målet med denna del är att bekanta sig med olika sjukdomar och hurudan roll motion spelar speciellt i sjukdomspreventionen. Målet är också att lära sig att utnyttja relevanta databaser och sökord för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom temat (också i allmänhet) samt att kunna analysera dessa artiklar och jämföra dem. Del 2: Målet med kursen är att studeranden fördjupar sitt kunnande i projektmetodik.

Läranderesultat

Del 1: Efter en avklarad del förväntas den studerande kunna 1) förstå vad det är frågan om i olika sjukdomar (fysiologiskt) och vad motionens roll är speciellt i det förebyggande arbetet 2) söka, läsa och analysera vetenskapliga artiklar och använda relevanta databaser. Del 2: Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Att planera, genomföra, leda och utvärdera projekt/evenemang - Redovisa process och resultat av projektet

Innehåll

Del 1: Sjukdomar och motion samt artikelanalys Del 2: - Olika projekt/evenemang (t.ex. Idrottskarusell, School action day, Stafettkarneval) - Tentamen/skriftlig uppgift

Mer information

Del 1: Sjukdomar och motion samt artikelanalys

Litteratur

Del 1: Materialet på Itslearning Del 2: * Häyrinen E., Vallo H., Tapahtuma on tilaisuus, s. 102 - 249 * Fridh T., Jansson M., Melander A., Att tända en supernova - så skapas framgångsrika evenemang, s. 71 - 89 * Jönsson S., Ledarskapsboken, kapitel 6, 8, 11 * Adcock D., Halborg A., Ross C., Marketing principles and practice, kapitel 8, 12, 15, 18, 21

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 2 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 22 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 107 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 107 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1: För att få godkänd förutsätts ett godkänt kunskapstest, att uppgiften lämnas in i tid och är gjord enligt anvisningarna och att studeranden deltar i ett informationssökningstillfälle och gör dess uppgifter. Del 2: - Aktivt deltagande och godkända genomfört projekten - Redovisning av process och resultat i projektet - Godkänd tentamen/skriftlig uppgift

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-02 till 2019-12-01

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 12:15 - 13:00 B327 Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion Kursinfo, närvaro obligatoriskt! Ruutu Katri
Taskinen Topi
2019-09-09 10:00 - 12:00 E385 Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion Workshop i informationssökning 17ii Hagström Sarah

Kurs- och studieplansökning