Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Studenten förstår fysikens lagbundenheter samt känner till de elementära begreppen och tillämpningarna som behövs i yrket.

Innehåll

SI-enheterna, kraft, stela kroppens mekanik, arbete, energi, effekt, vätskefysik, akustik, ellära, värmeteknik

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 5 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 25 timmar
  • Varav schemalagda studier: 15 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Nylund Christer

Examinator

Christer Nylund

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2006-10-27 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning