Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Ft 2001 - 2004 - Forskning, projekt- och utvecklingsarbete
  • Et 2001 - 2004 - Forskning, projekt- och utvecklingsarbete

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Studenten lär sig beskriva och tolka statistiskt material

Innehåll

Frekvenstabeller, grafer, centralmått, spridningsmått (standardavvikelsen) korrelation och regressionslinjen

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Widjeskog, Ö. 1995. Statistik - en introduktion. Åbo: W-STATISTIK AB. ISBN 951-650-017-X
ss 5-11, ss 28-41, ss 51-58 (ej median för klassindelat material) ss 60-65, ss 72-84, ss 90-95, ss 97-103,104(determinationskoefficient)ss112-115

Ejlertsson, G. 1992. Grundläggande statistik med tillämpningar inom sjukvården. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-21122-8
ss 13-71, 80-99

Befring, E. 1994. Forskningsmetodik och statistik. Studentlitteratur. Lund: ISBN 19-44-37631-6

Ejlertsson, g. 1993. Övningsbok i statistik: med lösningar. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-46251-4

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Föreläsningar, egna arbeten, räkneövningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

11.10.04 13.15-15.00
13.10.04 8.15-10.00
19.10.04 8.15-10.00
21.10.04 8.15-10.00
25.10.04 13.15-15.00
27.10.04 8.15-10.00
01.11.04 13.15-15.00
03.11.04 8.15-10.00
08.11.04 13.15-15.00
10.11.04 8.15-10.00

Kurs och studieplanssökning