Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Et 2001 - 2004 - Ergoterapi för vuxna
  • Ft 2001 - 2004 - Neurologisk fysioterapi

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Studerande känner till etiologi, sjukdomsbild och behandlingsprinciper vid de vanligaste neurologiska sjukdomarna

Innehåll

Etiologi, sjukdomsbild diagnostisering och behandligsprinciper vid de vanligaste neurologiska sjukdomarna såsom cerebrovaskulära sjukdomar, epilepsi, parkinson,
multipel scleros, tumörer, infektioner, svindel, perifera nervskador och demens

Förkunskaper

Neurofysiologi

Litteratur

Aquilonius, S-M. & Fagius, J. 1989. Neurologi. Stockholm: Nordstedts Förlag AB ISBN 91-20-06694-5
Av föreläsaren anvisad litteratur.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • litteraturstudier

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kursens tidtabell

12.09.05 kl 15.15-17.45
14.09.05 kl 14.30-17.30
19.09.04 kl 14.30-17.30
22.09.05 kl 13.15-17.15

Kurs och studieplanssökning