Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet, självständigt och framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få en grund för sin karriärsutveckling. Följande allmänna kompetenser betonas under kursen: - Lärandekompetens - Digital kompetens - Global kompetens - Etisk kompetens - Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens - Ha en realistisk uppfattning om det egna lärandet i högskolestudier och betydelsen av livslångt lärande. - Känna till olika verktyg, metoder och studieaktiviteter som stöd för målinriktat lärande (studieorientering). - Förstår betydelsen av att jobba tillsammans för att stöda det egna lärandet. - Känna till sin studieplan och reflektera över målen med studierna. - Känna till sin profession och få en insikt i kunnande, färdigheter och attityd som behövs i yrkeslivet. Digital kompetens - Förstå vikten med att utveckla sin digitala kompetens och informationskompetens under studierna. - Ha färdigheter för att självständigt kunna lösa problem och utmaningar när det gäller digital information, kommunikation och innehållsproduktion. - Behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material. Global kompetens - Vara öppen för och se styrkan i kulturell mångfald. Etisk kompetens - Omfatta etiska principer för god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada. Kommunikativ och social kompetens - Kunna dela insikter med andra och argumentera för sina åsikter. - Kunna använda skrivguiden i skriftliga arbeten.

Innehåll

- Introduktionsdagar för nya studerande - Gruppträffar med lärartutor - Studiernas innehåll och mål med studier - Learning café - Första hjälp - Studieorientering med studievägledare - Språkstöd och kartläggning av språkkompetens Digital kompetens (online kurs på itslearning) 1. Digital kompetens 2. Innehållsproduktion 3. Informationskompetens 4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

Inga

Mer information

Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Material och uppgifter hittas på itslearning. Det erbjuds även dropin två gånger per vecka för dem som behöver mera stöd.

Litteratur

Skrivguide Start - Studieguide Studiematerialet på itslearning och ikt.arcada.fi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 12 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1) Rapport/lärdagbok 2) Delprestationer enligt lärarens anvisningar - Learning café: aktivt deltagande, presentation och skriftlig rapport - Första hjälpen - Närvaro på lektionerna

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Mannevaara Pauleen
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Taskinen Topi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2016-09-30 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 13:30 - 15:00 B522 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Skrivguiden Eklund Kaj
2019-08-29 15:45 - 16:30 E383 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-03 14:00 - 15:00 B516 Introduktion till högskolestudier Taskinen Topi
2019-09-10 08:30 - 10:00 B522 Introduktion till högskolestudier Språkinfo Språkinfo Rancken Ulrika
2019-09-12 14:00 - 15:30 A311 Introduktion till högskolestudier Amanuensinfo Enoksson Maria

Kurs- och studieplansökning