Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att de studerande fördjupar sin kunskap om mental hälsa- ohälsa i olika åldrar ur ett livscykelperspektiv. De studerande skall utveckla en beredskap i att planera, genomföra och värdera projekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: *kunna identifiera mentala hälsorisker och resurser i olika åldersgrupper.
*ha fördjupad förståelse av kroppsliga uttryck och inse dynamiken mellan kropp och själ.
*kunna bidra på ett kreativt sätt i projekt.

Innehåll

* Livscykelperspektiv
* Barn som mår psykiskt illa
* Smärta
* Ungdomstidens utmaningar
* Den vuxna - beroende och personlighetsdynamik
* Rörelseanalys i olika åldrar.

Förkunskaper

Mentala aspekter inom sociala - och hälsovård (allmänna del)

Litteratur

Griffiths, S. , Corr, S. 2007. The Use of Creative Activities with People with Mental Health Problems: a Survey of Occupational Therapists. British Journal of Occupational Therapy. 3/2007, 70(3) s. 107 - 114
Lloyd, C. , Wong, S.R, Petchkovsky, L. 2007. Art and Recovery in Mental Health: a Qualitative Investigation. British Journal of occupational Therapy. 05/2007, 70(5). s. 207 - 214
Rawlins R.P, Williams S. R & Beck, C.K. 1993 Mental Health - Psychiatric Nursing St. Louis Mosby Year Book
Sinkkonen, J. 1997. Till alla barns försvar. Forum

Zollitsch Grill H.2008.Kroppsmedvetandet växer ur regelbunden övning.Tidningen Fysioterapi nr3/2008.

Vivanco Steen L. "Duktig tjej har lärt sig att lyssna på kroppen. Tidningen Fysioterapi nr1/2008.

Vivanco Steen L. Kan mental träning ge tryggare föräldrar? Tidningen Fysioterapi nr3/2008.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 113 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 113 timmar
 • Varav schemalagda studier: 21 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Sievers Hannele
 • Stenbock-Hult Bettina

Examinator

Stenbock-Hult Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning