Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i krävande vård samt utvecklar en beredskap i att planera, genomföra och värdera projekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas det att studenten har fördjupat och breddat sina kunskaper och färdigheter i vården av den kritiskt sjuka människan
- lära sig att självständigt reflektera över det etiska i krävande vårdsituationer
- fördjupat sig i anatomifysiologi
- kunna vårda en kritisk sjuk patient inom olika kontext s.s. jourpoliklinik och intensivvård
- kan arbeta med projekt

Innehåll

- medicin vid vården av den kritiskt sjuka patienten
- fördjupade kunskaper i anatomi+fysiologi för patienter med hjärt- och andningsproblem
- etik vid vården av kritiskt sjuk patient

Litteratur

Föreläsaren meddelar vid kursens början

Studieaktiviteter

 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 16 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 100 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 124 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 108 timmar
 • Varav schemalagda studier: 16 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Alenius-Karlsson Nanny
 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel

Examinator

Roberts Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2009-10-21 - Demonstrationer och presentationer
 • 2009-11-06 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning