Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen inom den vårdande och hälsofrämjande kompetensen.
Kompetensen utvecklas och fördjupas i vården av den kritiskt sjuka patienten i olika kontext.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå vården av den kritiskt sjuka människan och kunna vårda henne/honom i olika vårdkontext.

Innehåll

Valbart;
Krävande vårdarbete på poliklinik, inom perioperativ vård, intensivvård och olika kliniska specialvårdsenheter för barn eller vuxna inom somatisk-eller mental vård

Förkunskaper

Yrkespraktik i inremedicinsk-, kirurgisk och psykiatrisk vård.
Läkemedelslära och räkning avklarad för den terminen.

Mer information

Då studenten bokar sin fördjupade yrkespraktik via JobStep måste han/hon ALLTID kontakta sin lärare från skolans sida för att få fältet bekräftat och säkra sig om att läraren är medveten om att han/hon är på väg ut på fältet. Dessutom skall examinatorn, eller om man vet sin lärare, kontaktas veckan före man går ut på fält, eller senast samma vecka.
Ytterligare information och fältuppgiften finns på itsLearning.
Den reflektiva dagboken som studenten skriver lämnas in åt läraren senast tre veckor efter avslutad praktik på itsLearning.

Litteratur

Se; inremedicinsk- och kirurgisk vård, barnsjukvård, perioperativ vård samt psykiatrisk vård

Studieaktiviteter

  • Reflektiv dagbok - 30 timmar
  • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkända tillämpade studier.

Studenten gör en reflektiv dagbok över sin praktiktid och lämnar in den åt sin lärare vid slutvärderingen.

Lärare

  • Savolainen Jari
  • Vahderpää Satu

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning