Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har kompetens att lära/undervisa och
handleda hela den blivande familjen utgående
från dess behov. Studerande har en god klinisk
kompetens inom kontexten graviditet och hälsa.
Studerande har förmåga att arbeta och fatta
beslut självständigt samt nyttja
olika.verksamhetsmodeller och arbetsmetoder

Läranderesultat

Studerande:

Kan följa upp kvinnans och fostrets mående
under graviditeten och därmed förutse och
förebygga eventuella komplikationer

Kan handleda och stöda kunderna i ärenden
rörande parförhållandet och familjeplaneringen.

Kan tillsammans med den blivande familjen
planera verkställa och utvärdera dess hälsa och
välmående, följa upp deras resurser och
förstärka dem vid behov.

Känner det egna ansvarsområdet och kan fatta
självständiga beslut samt delge sitt
specialkunnande.

Kan utvärdera familjens behov av stöd och
stärka delaktigheten samt planera och
verkställa eventuella stödinsatser.

kan utnyttja handledning och stöd i situationer
som överskrider det egna ansvarsområdet.

Innehåll

Kunskap om graviditeten och dess uppföljning samt
rådgivningens struktur, familjeförberedelse och
familjecentrerat arbete,näringslära 3,5 sp
Obstetrik och fosterdiagnostik 1,5 sp

Förkunskaper

Avklarade grundstudier för sjukskötare

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

simuleringar,övningar och familjeförberedelse workshop ingår i kursen och kompetenser som övas på dessa bör påvisas.

I tentamen bör 60 % vara korrekt för godkänt
vitsord. I Obstetrik 50% för godkänt

Praktiskt prov ingår

Litteratur

Tentamenslitteratur:

Äitiysneuvolaopas- Suosituksia
äitiysneuvolatoimintaan.
Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä
(kirj.) Reija Klemetti,
Tuovi Hakulinen- Viitanen( toim.)Tampere 2013.

På svenska

Handbok för mödrarådgivningen
Nationella Expertgruppen För Mödravården,
Klemetti Reija, Hakulinen-Viitanen Tuovi (red.)
2015

Valda delar:

Kaplan et.al 2009: Lärobok för
barnmorskor

Paanannen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,Äimälä
2015,Kätilötyö Edita
ISBN 978-951-37-6604-7

Synnytyspelon hoito neuvolassa. Saisto, T.
Lidbohm,
P. Stenbäck, P. Toivonen , R. 2014. Suomen
Lääkäri
lehti 16-17/2014 v sk 69. www.laakarilehti.fi Extern länk

Artiklar enligt skild anvisningar

Referenslitteratur:

Graviditet, hälsa och träning
av Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren, Susanne
Åhlund. 2011, Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07342-2

Sari Haapio, Kirsti Koski,Pirjo Koski, 2009.
Perhevalmennus.

- aktuella forskningsartiklar och avhandlingar
(itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • simulering - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

- godkända tentamen i mödrahälsovård (60%-skala) och
obstetrik (50%skala)
- godkänt praktiskt prov

Lärare

 • Ekman Petra
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2020-09-29 - Tentamina
 • 2020-10-07 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Introduktion online till alla 4 kurser hålls ONLINE Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-08-31 09:00 - 11:00 Graviditet och hälsa Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63208159833?pwd=V2lTcEFTWUlQVXRweWUyWXdJMSt6QT09 Meeting ID: 632 0815 9833 Passcode: 572131 One tap mobile +496971049922,,63208159833# Germany +493056795800,,63208159833# Germany Dial by your location +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 632 0815 9833 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccWnDTOLf Join by SIP 63208159833@109.105.112.236 63208159833@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 0815 9833 Passcode: 572131 Föreläsning, fosterscreening, Minja Pehrsson Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2021-09-01 13:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Föreläsning/workshop regelbunden graviditet, Jessica-ONLINE Silfver Jessica
2021-09-01 16:15 - 18:30 Graviditet och hälsa Obstetrik, online. Sabrina Forsell (preliminär) Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-02 12:45 - 15:30 Graviditet och hälsa Föreläsning/workshop Jessica- online. klassrummet är bokat om någon vill sitta på skolan och följa med. Silfver Jessica
2021-09-03 09:00 - 11:00 Graviditet och hälsa Minja Pehrsson, fosterdiagnostik. Länk finns på Itslearning Silfver Jessica
2021-09-07 09:00 - 12:00 Graviditet och hälsa Förlossningen, online Silfver Jessica
2021-09-07 15:15 - 18:00 Graviditet och hälsa Sabrina obstetrik, onlina. Preliminär Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-09 12:00 - 15:00 Graviditet och hälsa SYPE, Pernilla Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-09-09 15:15 - 18:00 Graviditet och hälsa Obstetrik Sabrina online, preliminär Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-13 12:45 - 15:30 Graviditet och hälsa Workshop, introduktion till familjeförberedelse och möjlighet att arbeta med uppgiften. (Case arbetet flyttas till fredag 17.9) Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-13 15:45 - 18:00 Graviditet och hälsa Deltagare: Sabrina Forsell Obstetrik BM Sabrina online, preliminär Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-16 15:15 - 18:00 Graviditet och hälsa Obstetrik BM Sabrina online, preliminär Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-17 09:00 - 12:00 Graviditet och hälsa Case Workshop inför simulering Silfver Jessica
2021-09-21 08:00 - 16:00 E492 Graviditet och hälsa Simulering (Hybrid?) Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-21 08:00 - 16:00 E487.2 Graviditet och hälsa Simulering Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-21 08:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Simulering Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-24 13:00 - 16:00 D4109 Graviditet och hälsa Familjeförberedelse workshop, hybrid?/online Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-28 08:00 - 16:00 E482 Graviditet och hälsa skills Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-28 08:00 - 15:00 E491 Graviditet och hälsa Skillsdag och eftergranskningar Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-09-28 08:00 - 16:00 E490 Graviditet och hälsa Skillsdag och eftergranskningar Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-09-28 08:00 - 15:00 E492 Graviditet och hälsa Skillsdag och eftergranskningar Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-09-29 08:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Praktiskt prov och amningsprov parallellt Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2021-09-29 08:00 - 16:00 E487.2 Graviditet och hälsa Praktiskt prov och amningsprov parallellt Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2021-10-08 13:00 - 15:00 D4107-08 Graviditet och hälsa Tentamen mödrahälsovård EGEN DATOR MED! Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning