Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är medvetenhet och kunskap om vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens idéhistoriska rötter och trender, samt reflektion kring vårdetiken som stöder den etiska tillväxten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna förstå vårdandets,vårdarbetets och vårdvetenskapens historia samt de idémönster som aktualiserats under olika tider och i olika sammanhang; att redogöra för idéhistorisk metod och källkritik; att reflektera över vårdandets grundläggande värden och etik, samt tillägna sig dessa.

Innehåll

Idéhistoriska metoder och källkritik. Vårdandets och vårdarbetets idéhistoriska rötter. Vårdvetenskapens idéhistoria genom valda klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskap.
Vårdandets etik: den caritativa etikens grundkategorier, sjukskötarens etiska kod, institutionens vårdfilosofi och vårdetik i lagstiftningen, etiska teorier och etik och ansvar.

Förkunskaper

Grundkurs i vårdvetenskap

Kursen ersätter följande kurser

Vårdandets idéhistoria 3 sp 2004. Vårdetik 1,5 sp 2004. Endast delvis samma kursinnehåll.

Mer information

Obligatorisk närvaro på introduktionen, simuleringar och seminarier.

Litteratur

Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ vårdetik.
Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002. Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis".
Båda böckerna utgivna i Åbo Akademis serie Vårdforskning.
Artiklar, historisk material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 17 timmar
 • Praktiska övningar - 13 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 90 timmar
 • seminarier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatoriska simuleringsövningar
Individuella uppgifter

Lärare

 • Gray Pamela
 • Nyström Patrik
 • Wallinvirta Eivor
 • Paakkonen Heikki

Examinator

Wallinvirta Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning