Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/503000/2021-2022/666">Fysioterapi 2021 - Hälsofrämjande verksamhet - avancerade studier</a>

Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

  • Lärande samt kommunikativ och social kompetens (allmänna)

  • Terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)

  • Handlednings kompetens (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Har du färdigheter i hälsofrämjande arbete och kan tillämpa teorier, modeller och strategier i syfte att främja hälsa och livskvalitet i olika livsskeden(Färdighet)

Kan du förklara hur fysisk aktivitet och levnadsvanor inverkar på funktionsförmåga och du kan tillämpa kunskapen i förbyggande och rehabiliterande syfte för individer i olika livsskeden samt du känner till de nationella och internationella hälsorekommendationerna.(Kunskap, Färdighet)

Du har färdigheter att tillämpa kunskapen inom fysioterapi i ett förebyggande och rehabiliterande syfte med individer i olika livsskeden och med olika funktionsvariationer.(Färdighet)

Känner du till kostrekommendationerna och deras inverkan på hälsan.(Kunskap)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Tillman Ilse
  • Törnblom Cia

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 15:15 - 16:00 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Introduktion till näringsläran (1sp) på zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-02-10 09:30 - 12:00 D4109 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Törnblom Cia
2022-02-14 14:15 - 15:00 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Tentamen i näringslära på zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2022-02-15 13:00 - 15:00 D4109 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Törnblom Cia
2022-03-02 09:30 - 11:00 B320 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Törnblom Cia
2022-03-09 09:30 - 12:00 B320 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Teorier med Cia Törnblom Cia
2022-03-17 09:30 - 12:00 B320 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Törnblom Cia
2022-03-24 09:00 - 12:15 B320 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Törnblom Cia
2022-03-30 09:30 - 11:30 D275 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Törnblom Cia
2022-03-30 12:30 - 14:30 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Gästföreläsning från Mälardalen. Obligatorisk närvaro. Joachim Ring is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62933711556   Meeting ID: 629 3371 1556   Join by SIP 62933711556@109.105.112.236 62933711556@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 3371 1556 Ring Joachim
2022-04-07 10:00 - 14:30 D173 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Slutseminarie Törnblom Cia

Kurs och studieplanssökning