Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen ska ge grundläggnade kunskap om stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion hos människan och färdigheter att utföra palpation av de olika anatomiska strukturerna.
Kursen ska också ge grundläggande förmåga att tillämpa biomekaniska lagbundenheter för att på ett systematiskt sätt börja analysera rörelse.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas den studerande
- känna till och kunna beskriva stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion
- kunna identifiera och namnge ben, leder och muskler på svenska och med vetenskapliga namn
- genom palpering kunna identifiera de anatomiska strukturerna
- känna till de biomekaniska lagbundenheter som påverkar stöd- och rörelseorganen.

Innehåll

Stöd- och rörelseapparatens anatomi: skelett, leder, muskler, nerver
Biomekanikens grunder
Palpering av anatomiska strukturer

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och patologi(5 sp)
Fysik

Kursen ersätter följande kurser

Anatomi och fysiologi I (2004)
Biomekanik (del 1 2004)

Mer information

Se kursens tidtabell

Litteratur

Bojsen-Möller, F. Rörelseapparatens anatomi. 2000. Liber. Stockholm.
ISBN 91-47-04884-0
Hoppenfeld, S. Physical Examination of the Spine and Extremities. 1976 by Appleton-Century-Croft .
ISBN 0-8385-7853-5 eller Reichert B. Käytännön anatomia -ylä- ja alaraajan tutkiminen palpaation keinoin. Reichert B. 2005 VK-Kustannus Oy ISBN 951-9147-45-4
Human Movement An Introductory Text, Trew M., Everett T. Elsevier Ltd Churchill Livingstone 2005
Valda delar ur Kap. 2, 3, 5

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 52 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 22 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 68 timmar
 • Varav schemalagda studier: 82 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Kukkonen Göta

Examinator

Kukkonen Göta

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

4.11 Terminologi, Rörelseapparatens stödjevävnader. Bojsen-Möller: Kap. 1 o.2
6.11 Allmän led- och muskellära + praktiska övningar (kroppens ben) Bojsen-Möller: Kap 2 o.3
11.11 Palpering som undersökningsmetod
12.11 Bålens skelett och leder. bojsen-Möller Kap. 7 o. 11
18.11 Perifera nervsystemet. Bojsen-Möller Kap.8
18.11 Palpering: Skulderpartiet, axeln, armbågen, handen
25.11 Bålens muskulatur. Huvudet, halsen: skelett, leder, muskler. Bojsen-MöllerKap. 9,10,11,12
28.11 Övre extremiteten: Skelett,leder. Bojsen-Möller kap. 13 o. 15
2.12 Övre extremiteten; leder, muskler. Bojsen-Möller Kap. 15,16,17
5.12 Genomgång av grupparbetetn. Repetition.
10.12 Deltentamen 1
16.12 Biomekanikens grunder. Human Movement: Trew M. & Everett T.: Kap. 1,2,3
8.1 Biomekanikens grunder. Human Movement: Kap. 2,3,5
13.1 Biomekanik. Hållninsundersökning: Grupp 1 Human Movement: Kap. 13
14.1 Biomekanik. Hållningsundersökning: Grupp 2 Human Movement: Kap. 13
16.1 Undre extremiteten: Skelett, leder. Bojsen-Möller Kap. 21 och 22
20.1 Undre extremiteten: Muskler. Bojsen-Möller Kap. 26 o. 27
23.1 Biomekanik: Praktiskt förhör
30.1 Deltentamen 2

Examinationsformer

 • 2009-01-30 - Tentamina
 • 2009-01-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2008-12-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning