Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att klargöra
sjukhusinfektionernas beydelse för
patientsäkerheten,
både för individen men också ur ett ekonomiskt
perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- kunna undervisa och handleda inom sjukhushygien
- känna till de senaste forskningsresultaten inom
sjukhushygien och kan tillämpa dem
- kunna identifiera, registrera och uppfölja
infektioner
- kunna identifiera epidemier i ett tidigt skede

Innehåll

Studie orientering
Grunderna för förebyggandet av sjukhusinfektioner
Medicinska, farmakologiska och naturvetenskapliga
ämnen
Sjukhushygien

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Material fås av föreläsarna

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 65 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 180 timmar
  • Självstudier - 140 timmar
  • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
Examination 1 närvaro på närstudiedagarna
Examination 2 godkända essäer, distansuppgifter,
inlärningsdagbok

Lärare

  • Blomster Marika
  • Hagström Sarah
  • Tillman Ilse

Examinator

Blomster Marika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning