Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten,
efter avklarad kurs, kan fungera,
självständigt,
prehospitalt
inom akutvården på grundnivå samt att skapa
förutsättningar för
evaluering av de vitala organens
funktionsförmåga och svikt av
dessa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att jobba självständigt inom
akutvården på
grundnivå samt vara förmögen att bedöma de
vitala organens
funktionsförmåga och kunna identifiera problem.

Innehåll

Kursen består av tre delar:

1. övningar och simulerad undervisning i
akutvård

2. Vitala organ- anatomi och fysiologi:
Neuroanatomi och fysiologi, cirkulation och
andning
2,5 sp

3. testning av akutvård på grundnivå.

Förkunskaper

- Anatomi och fysiologi
- Klinisk vård 1
- Akutvård - Grundnivå 1
- Praktik: Akutvård på grundnivå

Mer information

Kursens alla delar har obligatorisk närvaro.

Litteratur

Castrén et al. 2002. Ensihoidon perusteet. SPR.
Pelastusopisto.
Otavan kirjapaino. ISBN 951-98649-5-4
Sand et al. 2007. Människokroppen. Liber. ISBN
91-47-
084357

Budowick et al. 1998 eller senare. Anatomisk
atlas. Liber. ISBN
91-47-00091-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Praktiskt prov - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 84 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 84 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Lärare

 • Grönlund Anu
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Stenström Mats
 • Takala Sami
 • Tillman Ilse

Examinator

Loimijoki Niko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Omtentamensdatum

2022-06-10

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2020-03-04 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-02-28 09:00 - 16:00 E493 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-02-28 09:00 - 16:00 E491 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-02-28 09:00 - 16:00 E490 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-03-01 09:00 - 17:00 E482 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-03-01 09:00 - 17:00 E493 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-03-01 09:00 - 17:00 E494 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-03-07 09:00 - 17:00 E494 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-03-07 09:00 - 17:00 E482 Grundnivå kompetensbedömning Loimijoki Niko
2022-03-07 09:00 - 17:00 E493 Grundnivå kompetensbedömning Ericsson Christoffer
Loimijoki Niko
2022-03-09 13:15 - 14:30 Akutvård - Grundnivå 2 Vitala organ Intro på Zoom (link på ItsLearning) Tillman Ilse
2022-04-04 14:15 - 16:00 Akutvård - Grundnivå 2 Livetillfälle i vitala organ. Zoomlink på ItsLearning Tillman Ilse
2022-04-11 14:15 - 16:00 Akutvård - Grundnivå 2 Zoomtent i vitala organ Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning