Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I den här studienheten ligger fokus på optimering av responsen för formsprutade komponenter.
De SDG som står i fokus är:
#4 & #12

Läranderesultat

När studienheten är avslutad:
Du förstår principerna för formsprutning och annan teknik för bearbetning av polymerer. (Kunskap)
Du förstår behandlingsparametrarnas påverkan på komponenterna (Kunskap).
Du modellerar och analyserar processparametrar med hjälp av simulering på beräkningsmetoder (Färdighet).
Du optimerar processparametrar genom att utforma experiment (DOE) (Färdighet).
Du värderar den roll som experimentella utformningar spelar för processparametrarnas effektivitet (Attityd) (Attityd).

Innehåll

- Metoder för bearbetning av polymerer (formsprutning) typiska kvalitetsaspekter
- Parametrar för bearbetning av polymerer vid formsprutning
- Försöksplanering (DoE)
- Arbete med Taguchi ortogonal array
- Optimering av parametrar för formsprutningsprocessen

Förkunskaper

PM-2-034 (0) - Tillverkning och bearbetning, MP-2-051 (0) - Strömningsteknik

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
  • Praktiska övningar - 35 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Övningar varje vecka upp till 40 %
Kursprojekt 60 %.

För att bli godkänd på kursen måste studenterna:
1.Få minst 50 % av utvärderingen.
2. Lämna in de obligatoriska resultaten.
Betygsskalan är baserad på Arcadas betygssystem.

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning