Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med studienheten är att erbjuda studenter
kompetenser relaterade till värmeöverföringsanalyser i
teknisk design.

Läranderesultat

I slutet av kursen,
1. Eleverna förstår de olika värmesätten
överföring och deras ansökningar.
2. Som ett resultat av valideringsanalyser med FEM,
studenter lär sig hur man modellerar värmeöverföring
problem med COMSOL Multiphysics FEM-programvara
3. Eleverna modellerar tidsberoende
(övergående) värmeöverföringsproblem baserat på
Kapacitansmetod för engångssumma
4. Eleverna kommer att förstå konvektionsvärme
överföringskoefficientanalys inom termisk
gränsskikt och analys av lokala och
genomsnittliga värmeöverföringskoefficienter
5. Eleverna kommer att förstå grunderna för strålning
och analysera problem med solstrålning

Innehåll

1.Introduktion till de tre värmeformerna
överföra
2.Förhållande av värmeöverföring till första lag av
termodynamik (bevarande av energi)
3.Använda finita element (FE) analyser i värmeöverföringsanalys (COMSOL)
4. Tredimensionell ledning i kartesisk och
cylindriska koordinater
5. termiskt motstånd i plana väggar och
koncentriska rör
6. grundläggande i övergående ledning (en-
dimensionera)
7. konvektion och termiskt gränsskikt
8. Introduktion till strålning

Förkunskaper

Linjär algebra, Differentialkalkyl,integralkalkyl

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Lärande aktiviteter kommer att hållas i ett klassrum i enlighet med Covid-19-restriktionerna.

All övrig info hittas på kursens
Itslearning-websida

Litteratur

Fundamentals of Heat and mass transfer 6th edition-
Incropera/Dewitt/Bergman/Lavine

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Veckovisa övningar upp till 30%
Kursuppgift med FE-verktyg upp till 20%
Slutprov upp till 50%

För att klara kursen måste studenterna:
1. Poäng mer än eller lika med 50% av utvärderingen
2. Skicka in nödvändiga leveranser.

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-09-06 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-09-13 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-09-20 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-09-27 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-10-04 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-10-11 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2021-10-18 09:15 - 12:00 D4107-08 Heat Transfer Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning