Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
YH-4-044 (0) Laboratoriesäkerhet för ingenjörer 5 1
PM-1-007 (0) Karriärplanering och nätverkande 5 1
PT-1-002 (0) Professional English for Materials Processing Technology 5 1
SP-1-074 (0) Svenska för process- och materialteknik 5 2
SP-1-091 (1) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 2
Grundstudier 30 ECTS
Matematik och mekanik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Matematik 0 0 1
EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 1
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 2
EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 2
PT-1-014 (0) Mekanik 5 2
PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 3
Ämnesstudier 90 ECTS
Materialbearbetning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Tillverkningsprocesser 5 1
PM-2-011 (0) Additiv tillverkning 5 2
MP-2-053 (0) Structural Composites 5 3
PM-1-005 (0) Advanced Hybrid Composites 5 3
PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 3
PM-2-041 (0) Materialval 5 3
Materialer (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-016 (0) Materialfysik 5 1
PT-1-005 (0) Polymerkemi 5 1
PM-2-001 (0) Termomekaniska egenskaper 5 2
PT-2-010 (0) Ytegenskaper 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
PT-2-006 (0) Polymerbearbetning 5 1
Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) Teknisk ritning och CAD 5 1
IM-2-045 (0) Modellering 5 1
IM-2-042 (0) Materialmekanik 1 5 2
PM-2-028 (0) Materialmekanik 2 5 3
IM-2-044 (0) CAM och 3D prototyper 5 2
PM-2-003 (0) Finita elementanalys 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 3
DE-2-020 (0) Mätteknik 5 3
DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 3
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 2
(0) Främmande språk II 5 2
(0) Främmande språk III 5 2
Cirkulär ekonomi för ingenjörer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 2
PM-1-008 (0) Cirkular Ekonomi 5 2
PM-1-009 (0) Livscykelanalys 5 2
Avancerade material och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-1-006 (0) Värmeöverföring 5 3
IM-2-004 (0) Produktdesign 5 3
PM-2-007 (0) Projekt 15 3
Nätstudier och externa kurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Nätstudier och externa kurser 15 3
Examensarbete 30 ECTS
Metodik och examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-002 (0) Data analys 5 4
GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 4
MP-2-046 (0) Materialanalys 5 4
PM-2-006 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning