Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden kan
bättre välja och använda högtalare som verktyg.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå funktionen hos högtalare.

Innehåll

Högtalarelement, filter, mätningar, allmän funktion.

Förkunskaper

Audio elektronik, audiomätteknik.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar
  • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Projekt

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning