Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande bör efter avlagd kurs klara av att strukturera problem och implementera dessa som programkodslösningar. Utöver detta bör studerande ha förståelse för och kunna tillämpa olika datastrukturer för att organisera stora datamängder. Kursen ger även grundläggande färdigheter i objektorienterad programmering, grafisk användargränssnitts programmering och programmering i olika miljöer (klient/server).

Läranderesultat

Fördjupade programmeringsfärdigheter i programmerings-
språket Java.

Innehåll

Algoritmer
- algoritmbegreppet
- strukturering (underalgoritmer, rekursion)
- modularitet
- effektivitet (komplexitet)
- exempelalgoritmer (t.ex. hantering av lineära datastrukturer, sökning, sortering)
Datastrukturer
- dynamiska datastrukturer
- lineära datastrukturer (stack och kö)
- länkade datastrukturer (listor, träd och grafer)
- filstrukturer
Datatypbegreppet
- elementära datatyper
- uppräkningstyper
- strukturerade datatyper

Förkunskaper

Introduktion till programmering

Kursen ersätter följande kurser

Fortsättningskurs i C (algoritmer och datastrukturer)
C-språket 2 (2001-2004)

Mer information

Datum för inlämnande av projekt och övningar meddelas via Blackboard Learning System (BLS).

Litteratur

Holm, Per : Objektorienterad programmering och Java, Studentlitteratur, Sverige, 2007
Cadenhead, R. och Lemay, L. : Teach yourself Java 6 in 21 days, Sams, USA, 2007
Cadenhead, R. och Lemay, L. : Lär dig Java 2 på 3 veckor, Pagina, Sverige, 2003
Franzén T : Java från Grunden,
Studentlitteratur, Sverige, 2003

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 48 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
 • Varav schemalagda studier: 73 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2009-12-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning