Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to develop a strategic use
of IT solutions and applications that strengthen an
organization's online presence.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to
be create a strong online presence for an organization. Different
solutions with focus on value creation for both the customer and
the organization are used.

Innehåll

- Development of an organizations web site

- Use of digital marketing to tie together an
organization with interested parties.

- Development and implementation of the
communication between the company and its customers via
digital
channels.

- Report on project work both in writing and
development of a website with related online activities.

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

ingen

Litteratur

Chaffey, David et. al. Internet Marketing -
Strategy, implementation and practice.Prentice
Hall. ISBN 978-0-273-69405-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the following
examinations:
Examination 1: Write a report on the development of a
company's
digital services
Examination 2: Implement a Web site and related activities
within
digital marketing
Examination 3: Present the website and various activities in
digital
marketing in a final seminar

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-03-01

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-12-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning