Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Förstå principer för rapportering och teknisk dokumentation. Kvalitetssäkringsmetodik.

Läranderesultat

Metodik för rapportering och dokumentering

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Teknisk rapportering 2007-2008

Mer information

Till kursen hör också AS-4-002 Forskningsmetodik, 2 sp.

Litteratur

Examensarbeten

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 15 timmar
  • Självstudier - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning