Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge studenterna grundläggande färdigheter för att kunna lösa enkla programmeringsproblem i programmeringsspråket Java och ge studenterna en inblick i objektorienterad programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna ha tillräckligt med baskunskap för att kunna gå vidare med programmering av mer avancerade applikationer med grafiska gränssnitt såsom: fönsterprogram i Windows, Applets för web-läsare och MIDlets för mobiltelefoner.

Läranderesultat

Grundkunskaper i Java.

Innehåll

Programmering av enkla Java program med textbaserade användargränssnitt. Tyngdpunkten fästs vid inlärning av vikiga grundelement såsom:
- variabler och datatyper
- aritmetiska uttryck
- logiska uttryck
- villkorssatser
- repetitionssatser
- metoder

Grunderna inom objektorienterad programmering. Studenterna får lära sig bygga upp enkla textbaserade Java program enligt den objektorienterade modellen.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Tentamen är ett praktiskt programmeringstest.

Inlämningsuppgifter är obligatoriska och har deadline. (Närmare information finns på kursens hemsida)

Litteratur

Torkel Franzén: "Java från grunden". Studentlitteratur, Sverige, 2003. ISBN 91-44-02914-4 (finns i Arcadas bibliotek)

Föreläsningsmaterial i form av "Powerpoint slides" och programkodsexempel publiceras efter hand på kursens hemsida.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 110 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Hanne Karlsson

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-07-31

Examinationsformer

2008-01-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning