Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge den studerande övergripande baskunskaper om telekommunikation med dess tjänster och system. För att förstå helheten krävs även goda kunskaper i terminologin. Kursen försöker ge en helhetssyn över det område som av tradition varit indelat i tele- och datakommunikation.

Läranderesultat

Den studerande har övergripande baskunskaper om telekommunikation med dess tjänster och system samt goda kunskaper i terminologin.

Innehåll

Telekommunikationens utveckling
Telekommunikationsutrustningar
Standarder och rekommendationer
Kopplings- och transmissionsteknik

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursen ersätter följande kurser

2005, Telekommunikation 3 sv

Litteratur

Rancken: Web-föreläsningsanteckningar
Volotinen: Tietoliikenne
Ericsson och Telia: Att förstå telekommunikation, del 1 och 2 (Studentlitteratur 1996/97).

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 25 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 93 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2008-04-08 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning