Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande lär sig att analysera och simulera olika tekniska tillämpningar (processer) och på på basis av den informationen ställa in en standard PID-regulator för processen.

Läranderesultat

Den studerande skall dels i praktiken kunna bygga upp ett enkelt reglersystem som består av givare, regulator och styrdon, dels förstå hur en PID-regulator fungerar och kunna ställa in ett system med PID-reglering så man uppnår god reglering.

Innehåll

 • Komponenter i reglersystem
 • Olika typer av system (processer)
 • PID-reglering
 • Simulering
 • Inställning av regulator mha tumregelmetoder

Förkunskaper

Elementär matematik, Differential- och integralkalkyl

Litteratur

Bertil Thomas: Modern reglerteknik, faktabok

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 40 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 13 timmar
 • Varav schemalagda studier: 120 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2008-11-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning