Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa analytisk kunskap inom bägge analog och digital elektronik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att analyserar och syntetiserar lineära och ickelineära elektroniska kretsar med huvudviktg på signalbehandling

Innehåll

diod, transistor, differenial förstärkare, op-amp kopplingar såsom filtrar, förstärkare, och oscillatorer och negativ impedans konvertrar samt digital elektronik with och utan signal återförning

Förkunskaper

TET1, TET2, Matematik och fysik

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

The art of electronics, Horowitz-Hill

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 100 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2008-03-27 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning