Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en introduktion i det filmiska berättandet.
Kursen är också en introduktion till att arbeta i team och att tillsammans reflektera och analysera de övningar som görs under
kursen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna utnyttja bild och ljud i det filmiska berättandet. Förstå teamarbetets betydelse och kunna samarbeta mot ett gemensamt mål.

Innehåll

Kursen innehåller teori och praktiska övningar. De praktiska filmövningarna handlar om att medvetet utnyttja bildberättandet i olika påståendeövningar och perspektivövningar.
Teorin innehåller grunder i det filmiska
bildberättandet och utnyttjandet av kameran och ljudtekniken i berättandet.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Audiovisuella grunder

Mer information

Obligatorisk närvaro 80 %

Litteratur

Kari Pirilä, Erkki Kivi. OTOS. Like
Joseph V. Mascelli.The Five C's of Cinematography.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationen sker genom analys och diskussion om de övningar som gjorts
under kursen samt en personlig filmövning.

Examinationskrav

För att kunna bli examinerad skall studenten ta del i teamövningarna och utvärderingarna under kursen.
Obligatorisk närvaro 80% av teoriundervisningen,

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Robert
 • Nylund Ludvig

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-10-28

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning