Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Det övergripande målet är att förbättra kommunikation på engelska i yrkesrelaterade situationer.
Medieinnehåll producerat i andra kurser sammanställs på engelska som exempel på professionell kompetens till en webbortfölj. Avsikten med den elektroniska portföljen är att fungera som verktyg för att marknadsföra den studerandes kompetens och gynna karriärutvecklingen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- presentera en personlig webportfölj innehållande arbeten som demonstrerar kompetens inom medieproduktion och gynnar karriärutsikter.
- uppvisa riktig och stilistiskt lämplig användning av såväl skriven som talad engelska.
- kunna författa fackrelaterade dokument (affärsbrev, arbetsansökan & CV, projektförslag/erbjudanden och rapporter).
- presentera yrkesrelaterade ämnen både muntligt och skriftligt på korrekt och passande språk.
- hålla en presentation om ett branschrelaterat ämne utnyttjande lämpliga hjälpmedel, t.ex. PowerPoint.

Innehåll

Material som sammanställs till webportfölj.
Formell och informell engelska; talat och skrivet språk i yrkesrelaterade sammanhang; presentationer på engelska; fackspråk (affärsbrev, arbetsansökningar och CV, projektförslag/erbjudanden, rapporter).

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningsdatum bör hållas!
Närvaro är obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
1 Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen.
2 Anpassa skriftligt material för användning i en webprtfölj.
3 Framföra en presentation i anknytning till en produktionsuppgift eller webportfölj.
4 Producera en arbetsansökan & CV.
5 Skriva en rapport med lämplig struktur.

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-11-01

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 09:15 - 12:00 F249 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-09 09:15 - 12:00 D4106 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-16 09:15 - 12:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-23 09:15 - 12:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-30 09:15 - 12:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-07 09:15 - 12:00 D4107-08 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-14 09:15 - 12:00 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-21 09:15 - 12:00 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-23 14:15 - 17:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-25 09:15 - 14:00 B323 Engelska (MK) Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning