Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenter
tillämpa designmönster som användas i iOS-
applikationer och att jobba med
versionshanteringssystem Git.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att arbeta i grupp med
programvaruutveckling med hjälp av utvecklingsmijlön
Xcode.

Innehåll

Gemensam utvecklingsprojekt

Förkunskaper

MT-3-013 Djupgående iPhone/iPad programmering

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

iOS App Programming Guide, 2012, Apple inc.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 13 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 närvaro vid angivna tillfällen.
Examination 2 produktion av sin del av kod i
gemensamt projekt.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: examination 1 - 50%, examination 2 - 50%

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-01

Examinationsformer

2013-03-04 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning