Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Tillverkningsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att få kunskap om plaster som mångsidiga konstruktionsmaterial, samt att bli bekant med de mest allmänna metoderna för tillverkning av plastprodukter.

Läranderesultat

Efter att framgånsrikt avlagt kursen har studenten kunskap om plaster som mångsidiga konstruktionmaterial, samt blivit bekant med de mest allmänna metoderna för tillverkning av plastprodukter.

Innehåll

Plaster anpassade för olika ändamål
Andra polymera konstruktionsmaterial
Presentation av de vanligaste tillverkningsmetoderna

Förkunskaper

Krävs ej

Litteratur

Föreläsningsanteckningar
Seppälä, J: Polymeeriteknologian perusteet, Otatieto 580, Helsinki 1997.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 95 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning