Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studerande att vidga sitt kontaktnät, att få praktisk erfarenhet av hur olika produktioner genomförs och ge studerande olika modeller för problemlösning inom kreativ produktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en god uppfattning om en produktions produktionsfas inom en specifik genre samt få insikt i hur andra studerande och professionella löser specifika produktionsmässiga samt kreativa problem.

Studerande förväntas efter kursen kunna jobba som assistent i medieproduktioner utanför högskolan.

Innehåll

Medverkan som assistent vid handledda studentproduktioner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursprestationen kan utföras när som helst under studietiden. Deltagande i flera produktioner utförda vid olika tidpunkter under studierna kan sammanräknat utgöra innehållet i kursen. Varje produktion bör rapporteras separat. Kursanmälan görs av utbildningsansvarig i samband med utvärdering av rapporten.

Litteratur

Ingen kurslitteratur

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 135 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Veriferat deltagande som assistent i studentproduktioner (intygas vid behov av produktionens producent t.ex. genom en skriftlig bekräftelse som bifogas till assistent-rapporten).

Studerande lämnar in en assistent-rapport som innehåller åtminstone följande:

1) egen reflektion över inlärning under produktionens gång: egen insats samt insikter om processen.
2) beskrivning av arbetsuppgifterna
3) redogörelse för samarbetet med handledare
4) utredning över tidsåtgången

Som referens till omfattningen av rapporten ges ett längdkrav på minst 2 sidor A4

Rapporten samt ev. bilagor lämnas in till utbildningsansvarig.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS eller separat tidtabell

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Kurs och studieplanssökning