Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa elevernas kunskaper i
personregi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
arbeta och möta skådespelare i en inspelningssituation för fiktiva
filmer.

Innehåll

Föreläsningar och workshops och uppgifter med skådespelare.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen är obligatorisk för studerande på inriktningarna Foto och klipp samt Manus och regi. Studeranden på inriktningen för ljudarbete hänvisas till kursen Auditivt berättande och för studeranden på inriktningen Producentskap hänvisas till kursen Upphovsrätt.

Litteratur

Weston, Judith: Näyttelijän Ohjaaminen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Närvaro 80%
Deltagande i de praktiska uppgifterna.
Inlämnad skriftlig uppgift.

Lärare

Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ASTA/ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 12:00 - 15:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-01-13 13:00 - 16:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-01-20 13:00 - 16:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-01-23 09:30 - 16:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-01-27 13:00 - 16:00 Personregi Öhman Elisabeth
2020-01-30 09:30 - 16:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-03 13:00 - 16:00 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-06 09:30 - 16:00 B327 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-10 13:00 - 16:00 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-14 09:30 - 12:00 B327 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-14 09:30 - 12:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-14 12:00 - 15:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-17 13:00 - 16:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth
2020-02-19 12:00 - 15:00 A211 Personregi Öhman Elisabeth

Kurs och studieplanssökning