Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenteran en
helhetsbild av nätverk samt ge praktiska
erfarenheter i routing och swiching

Läranderesultat

Efter kursen förväntas en student klara av att
planera, installera och upprätthålla ett nätverk.

Innehåll

Fysisk Network Design
Grunderna för konfigurering av tre skikt av ett campus LAN (core,
distribution och access)
Ethernet-LAN ​​och switchar
VLAN-nätverk
-Introduktion till de grundläggande stegen för att konfigurera en
statisk VLAN
IP Subnet Design
Nätverksroutrar

Förkunskaper

Datorarkitektur och nätverk

Kursen ersätter följande kurser

Installation och administration av datanät (OBS! 5sp) Du bör
kontakta föreläsaren ifall du vill avlägga den resterande delen.

Mer information

Inget

Litteratur

Industrial Data Networks - Design, Installation and
Troubleshooting. Steven Mackay, Edwin Wright, Deon
Raynders, John Park (2004)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projekt och
deluppgifter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att alla uppgifter och
projekt är godkända.

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

See itslearning for more information.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning