Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att tillämpa matematiska metoder för att analyserar fysikaliska fenomen och testa dessa experimentell

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att analyserar:
mekaniska system utgående från kinematik och dynamik och termodynamiska system

Innehåll

linjär och rotationsrörelse med och utan accelleration, kraft, energi, impuls, energi och kraftbalans, odämpade svängningar, hydrostatik och bernoulli ekvationen, längd och volymutvidning, värmekapacitet och värmeledning, gasens tillståndsekvation, termodynamisk arbete och adiabatiska processer

Förkunskaper

matematik - algebra

Kursen ersätter följande kurser

Fysik1

Mer information

inga

Litteratur

gymnasie fysik

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 60 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • tent - 3 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 .
Examination 2
Laborationer

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

ingen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se arbs/see arbs

Examinationsformer

2014-04-18 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning