Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundkunskaper i Android och dess arkitektur samt färdigheter i att programmera/hantera:
- Andvändargränssnitt och resurser
- Meddelandehantering
- Lagring av data
- Grafik- och video
- Givare och sensorer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utveckla en mängd olika typer av grafiska applikationer för Android.

Innehåll

GUI-programmering:
- Arkitekturer
- MVC modellen
- Vyer (Activities)
- Knappar
- Textfält och textvyer
- Resurser
- Tabellvyer (TableLayout)
- Rullgardinsmenyer (Spinner)
- Dynamiska vyer
- "Home screen widgets"

Trådprogrammering
- AsyncTask-klassen

Lagring av data i enhetsminnet

Kommunikation med webbtjänster

Förkunskaper

Introduktion till programmering
Algoritmer och datastrukturer

Kursen ersätter följande kurser

Systemprogrammering med C på en mobil plattform (2011-2012)

Litteratur

Se Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 36 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 77 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projekt

Examinationskrav

Projektarbete.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-12-20 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning