Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
grundkunskaper i matematik som behövs i fortsatta
kurser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- kunna utföra procenträkning
- lösa ekvationer som innehåller potenser,
rotuttryck och rationella exponenter
- kunna faktorisera andra- och högregradspolynom.
- lösa polynomekvationer och -olikheter av andra
och högre grad
- lösa geometriska problem i i två och tre
dimensioner
- utföra räkningar i koordinatsystem och använda
räknarens graffunktioner
- kunna använda vektorer och tillämpa vektorkalkyl
vid problemlösning

Innehåll

Funktioner och ekvationer
Polynomfunktoner
Geometri
Analytisk geometri
Vektorer

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

2011, Matematikens grunder IT-1-011 (0)

Mer information

All additional info can be found on
Itslearning website.

Litteratur

Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 1
Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 2
Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 3
Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 4
Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 5

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 44 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Exams - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams 40% each + 20% homework
pass mark 50%

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-04-30

Examinationsformer

2014-04-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning