Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundkunskaper i matematik som behövs i fortsatta kurser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - kunna utföra procenträkning - lösa ekvationer som innehåller potenser, rotuttryck och rationella exponenter - kunna faktorisera andra- och högregradspolynom. - lösa polynomekvationer och -olikheter av andra och högre grad - lösa geometriska problem i i två och tre dimensioner - utföra räkningar i koordinatsystem och använda räknarens graffunktioner - kunna använda vektorer och tillämpa vektorkalkyl vid problemlösning

Innehåll

Funktioner och ekvationer Polynomfunktoner Geometri Analytisk geometri Vektorer

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

2011, Matematikens grunder IT-1-011 (0)

Mer information

All additional info can be found on Itslearning website.

Litteratur

Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 1 Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 2 Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 3 Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 4 Kontkanen-Westermark m fl; Ellips 5

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 44 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Exams - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams 40% each + 20% homework pass mark 50%

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Karis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-04-30

Examinationsformer

2014-04-30 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning