Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Inlämningsuppgifter
  • Seminarier
  • Skriftlig rapport

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Ericsson Henry

Kursens hemsida

www1.arcada.fi/personal/heffe

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kurs och studieplanssökning