Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Chemistry and physics

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

The main objective with this course is to motivate students to applly simple basic chemical laws and theories in solving and understanding different practical problems found in industrial work. Chemistry is a preliminary course for preparing students for the enginnering Materials course.

Innehåll

State of matter, energy and chemical change
Atomic and molecular structure, and chemical reactivity
Industrial applications

Förkunskaper

None

Litteratur

Chang, R.: Essential Chemistry, McGraw Hill 1999
Fine, H.W., Beall, H.: Chemistry for Engineers and Scientists

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 25 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 145 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 35 timmar
  • Varav schemalagda studier: 110 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning