Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge färdighet att programmera dynamiska appar där
innehållet ser olika ut för olika användare.
Studeranden bör lära sig förstå hur man utnyttjar
PHP som programmeringsverktyg för att kunna
producera dynamiska sajter som genereras på
servern. Vid slutförd kurs bör man veta vilket
verktyg man skall välja och hur man skall
förverkliga en dynamisk webbplats.

Läranderesultat

1. Förstår skillnaden på statisk, interaktiv och
dynamiska sidor.
2. Kan bygga dynamiska webbtillämpningar.
3. Vet hur man använder sig av PHP filer
4. Kan läsa teknisk dokumentation om PHP och
skriva kod i PHP

Innehåll

Informationsflöde på WWW-server
PHP historia och utveckling
IDE för PHP
Grundläggande syntax
Datatyper
Variabler och konstanter
HTTP POST och GET meddelande i PHP
Sessioner och Cookies
Satser och operatorer
Kontrollstrukturer
Funktioner
Klasser och objekt
Datum- och tidsrelaterad tillägg
PHP filhantering

Förkunskaper

Webbutveckling
Front-end programmering

Kursen ersätter följande kurser

Serverprogrammering med php

Litteratur

PHP Cookbook, Third Edition
by David Sklar and Adam Trachtenberg, 2014,
ISBN: 978-1-449-36375-8

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Kursprojekt

Examinationskrav

Alla uppgifter och kursprojekt utförda, inlämnade
och
godkända.

Lärare

 • Biström Dennis
 • Scherbakov-Parland Andrej
 • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 08:30 - 09:15 F249 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-16 09:15 - 13:15 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-17 08:30 - 12:30 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-22 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis
2020-01-24 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering Kodtillfälle Biström Dennis
2020-01-27 12:30 - 16:30 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-30 12:00 - 16:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-01-31 12:00 - 16:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis
2020-02-05 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis
2020-02-11 11:15 - 16:00 F365 Back-end programmering Kodtillfälle #2 Biström Dennis
2020-02-12 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-02-14 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering Biström Dennis
2020-02-17 12:30 - 16:30 F365 Back-end programmering Självstudier (Dennis sjuk) Biström Dennis
2020-02-19 09:15 - 14:00 F365 Back-end programmering - Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning