Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Grunderna i matematik och programmering

Läranderesultat

Studenter förväntas kunna grunder i tillämpningen
av matematik och programmering efter kursen
avslutats.

Innehåll

- Introduktion till programmering
- Syntax, struktur och enkla program
- Funktioner (logaritmiska, exponentiella,
etc.)
- Matriser och applikation av matriser
- Applikationer av trigonometriska funktioner

Förkunskaper

Ingenting

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatorisk närvaro 80% av timmarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • Tenter - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Studenten behöver klara av 50% av båda delarna av
kursen.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-26

Kursanmälningstid

2019-08-13 till 2019-09-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-19 09:15 - 12:00 E385 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-09-20 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-09-25 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
2019-09-26 13:00 - 16:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
2019-10-01 09:15 - 12:00 E385 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-02 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-08 09:15 - 12:00 E383 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-09 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-15 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-16 09:15 - 12:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-23 13:00 - 16:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny
2019-10-24 13:00 - 16:00 F365 Matematisk programmering Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning