Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
bli bekant med de mest grundläggande metoderna
inom statistik och sannolikhetslära
samt hur dessa kan tillämpas i programkod.
Målet
är även att studenten ska lära sej grunderna i
utveckling av grafiska användargränssnitt i
Android miljö.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten
behärska
grunderna i statistik och
sannolikhetslära samt kunna tillämpa statistik
och sannolikhetsberäkningar i programkod.
Studenten kan även grunderna i utveckling av
grafiska användargränssnitt i Android-miljö.

Innehåll

Centralmått/lägesmått
-medelvärde
-median

Spridningsmått
-standardavvikelse
-varians
-kvartiler och lådagram

signifikansanalys och konfidensintervall

Sambandsanalys
-korrelation
-regression

identifiering av avvikande värden

sannolikhet och relativ frekvens
mängdlära
kombinatorik
slumpförsök

Förkunskaper

Matematisk programmering
Vektorer och krafter

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basen av ett kursprojekt.
Man
bör samla minst 50% av projektets totala poäng
för att få godkänt. Källkoden för samtliga
delar
av projektet och en projektinlämningsblankett
bör
lämnas före deadline. Kursprojektet bör
presenteras för kursläraren på 1 av 3
alternativa
feedbacktillfällen. Mera info om kursprojektet,
deadline samt anmälning till feedbacktillfälle
fås på Itslearning.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Biström Dennis

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2017-03-15

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2018-03-14 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-26 09:15 - 13:00 F249 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-02-27 13:15 - 14:00 F365 Info om breddstudier & utomlandsstudier Genberg Camilla
Karlsson Jonny
2020-02-27 14:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-02-28 11:30 - 14:30 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-04 12:15 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-05 13:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-11 13:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-12 13:00 - 16:00 F365 Statistik och sannolikhet Karlsson Jonny
2020-03-13 09:15 - 13:00 Statistik och sannolikhet: DISTANSFÖRELÄSNING MED ZOOM Karlsson Jonny
2020-03-17 09:15 - 12:00 Statistik och sannolikhet: DISTANSFÖRELÄSNING MED ZOOM https://arcada.zoom.us/j/8204046304 Karlsson Jonny
2020-03-18 13:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet: KODNINGSTILLFÄLLE VIA SLACK OCH ZOOM!! https://arcada.zoom.us/j/8204046304 Karlsson Jonny
2020-03-19 10:15 - 16:00 Statistik och sannolikhet:KODNINGSTILLFÄLLE PÅ SLACK!! https://iastatistiksa-6vm9371.slack.com/ Karlsson Jonny
2020-03-24 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-03-26 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-03-31 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-04-02 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny
2020-04-07 09:00 - 16:00 Statistik och sannolikhet projektfeedback & utvecklingssamtal i ZOOM Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 45min per student/grupp. Anmäl dej på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning