Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 80 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 16 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 28 timmar
 • Varav schemalagda studier: 112 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Niemi Annika
 • Tillman Ilse
 • Vahderpää Satu

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

17.02.2012 14:15 - 15:45 Geriatric
Care 2 D4108 10HAGEL
Tillman Ilse
20.02.2012 12:15 - 13:45 Geriatric
Care 2 B326 10HAGEL Tillman
Ilse
21.02.2012 08:30 - 10:00 Geriatric
Care 2 B328 10HAGEL Arell-
Sundberg Marina
21.02.2012 12:15 - 13:45 Geriatric
Care 2 D4107 10HAGEL
Tillman Ilse
27.02.2012 09:00 - 17:30 Geriatric
Care 2 A310 10HAGEL Solovieva
Natalia
02.03.2012 13:00 - 14:30 Geriatric
Care 2 B327 10HAGEL Arell-
Sundberg Marina
05.03.2012 09:00 - 11:45 Geriatric
Care 2 A310 10HAGEL Niemi
Annika
06.03.2012 09:00 - 11:45 Geriatric
Care 2 E492 (Musik) 10HAGEL
Niemi Annika
07.03.2012 09:15 - 16:00 Geriatric
Care 2 F249 (Lilla auditoriet)
10HAGEL Tillman Ilse
08.03.2012 09:00 - 11:45 Geriatric
Care 2 E493 (Konst) 10HAGEL
Niemi Annika
12.03.2012 09:00 - 11:45 Geriatric
Care 2 E493 (Konst) 10HAGEL
Arell-Sundberg Marina
13.03.2012 09:00 - 11:45 Geriatric
Care 2 A311 10HAGEL Niemi
Annika

Examinationsformer

 • 2011-04-14 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning