Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig snabb BIM-modellering och tekniska beräkningar vid VVS-projektering med hjälp av verktyget MagiCAD för AutoCAD.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

Förkunskaper

Teknisk ritning (AutoCAD)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-10 15:15 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-09-12 16:15 - 20:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-09-17 15:15 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-09-19 16:15 - 20:00 D399 INHIBERAT!!! Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-09-24 15:15 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-09-26 16:15 - 20:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-01 15:15 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-03 16:15 - 20:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-08 15:15 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-10 16:15 - 20:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-15 15:15 - 20:00 D398 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-22 16:15 - 20:00 D398 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2019-10-30 16:15 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) EXTRA LEKTION Sjöholm Markus

Kurs och studieplanssökning