Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande lär sig grunderna i elmätteknik, elsäkerhet och praktisk mätverksamhet.

Läranderesultat

Förstå uppbyggnaden och funktionen hos de vanligaste mätinstrumenten och mätkopplingarna, kunna bedöma mätnoggrannhet och mätfel, känna till vanliga elektronikkomponenter, lära studeranden handskas med mätinstrument och utföra enkla mätkopplingar samt känna till elementär elsäkerhet.

Innehåll

Elementär elsäkerhet Elektronikkomponenter, givare, mätbryggor Analoga och digitala mätinstrument Oscilloskop och registrerande instrument Mätfel och kompensering Digital och datorstödd mätteknik

Förkunskaper

Teoretisk elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Godkända laborationer och övningar förutsättning för tentamensrätt.

Litteratur

Föreläsningskompendium Övningsuppgiftssamling Laborationsmaterial Internetbaserat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 70 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade - 7 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Utförda övningar, laborationer samt godkänt tentamensvitsord.

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-05-31

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-08 12:15 - 16:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-09 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-15 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-16 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-22 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-23 08:15 - 13:15 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-29 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-29 12:15 - 16:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-01-30 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-05 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-05 12:15 - 16:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-06 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-12 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-12 12:15 - 16:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-13 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-19 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-19 12:15 - 16:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-26 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-26 12:15 - 16:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-02-27 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2020-03-04 08:15 - 16:00 D398 Mätteknik lab. Anukka Harri
Rancken Kim
2020-03-05 08:15 - 12:00 D398 Mätteknik lab. Anukka Harri
Rancken Kim
2020-03-11 08:15 - 14:00 D398 Mätteknik rep.+tentprep. Anukka Harri
Rancken Kim
2020-03-12 09:00 - 11:15 D4106 Mätteknik TENT Anukka Harri
Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning