Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig kompetenser och färdigheter som hjälper dig att studera målmedvetet, självständigt och framgångsrikt vid Arcada, och att utvecklas i din karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande specifika kompetenser:
*Lärandekompetens
*Digital kompetens
*Informationskompetens
*Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens:
*Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad det betyder att studera i en högskola
*Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt och strategier för att utveckla dina sätt att lära dig
*Du lär dig att självstyrt, dvs utan yttre påminnelse eller kontroll, kunna organisera och upprätthålla motivation för dina studier, samt ta ansvar för att sätta igång och följa upp ärenden som berör dig
*Du lär dig att förstå betydelsen av livslångt lärande för din egen karriärhantering
*Du vet vilka stödformer och vilken service Arcada erbjuder för att hjälpa dig i ovanstående

Digital kompetens:
*Du skapar dig en uppfattning om vad digital kompetens innebär och vikten av att utveckla den under dina studier
*Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa problem och utmaningar som uppstår när det gäller digital information, kommunikation och produktion
*Du lär dig behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material under dina studier

Informationskompetens:
*Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär dig grunderna i informationssökning för att självständigt kunna söka fram tillförlitlig vetenskaplig information och litteratur för dina studier, t.ex. kursböcker och vetenskapliga atiklar inom det egna studieområdet
*Du får färdigheter i hur du använder den information du hittar, t.ex. hur du hänvisar till litteratur och forskning i dina egna arbeten utan att riskera att du bryter mot upphovsrätten eller plagierar

Kommunikativ kompetens:
*Du introduceras till vetenskapligt skrivande
*Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens:
*Tidshantering och planering
*Uppskjutande, undvikande och motivation
*Stresshantering
*Studieteknik
*Karriärhantering och framtidskompetens
*Stöd för dina studier och dit lärande - Arcadas service och stödformer

Digital kompetens:
*Introduktion till digital kompetens
*Digital innehållsproduktion
*Kollaboration och samarbete

Informationskompetens:
*Informationskällor
*Planera informationssökning
*Sökteknik
*Att söka studentlitteratur (Arcadas Finna och Libguides)
*Att utvärdera och använda sökresultat
*Upphovsrätt

Kommunikationskompetens:
*Vetenskapligt skrivande
*Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer
support.office.com
Kopiraittila Högskola
Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 54 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tester och uppgifter
Reflektionsrapporter

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Löv Monica
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 08:30 - 09:15 E383 Lärandekompetens MK1-F, MK1-L, MK1-MOR, MK1-P Löv Monica
Ståhl Tore
2019-08-28 09:15 - 10:00 A311 Introduktion till högskolestudier Introduktion till övning 1 Löv Monica
Nordström Fred
2019-08-30 09:15 - 12:00 D4107-08 Introduktion till högskolestudier Löv Monica
Nordström Fred
Silin Richard
2019-09-26 12:30 - 14:00 A211 Introduktion till högskolestudier, akademiskt skrivande MK Eklund Kaj
2019-09-26 14:15 - 15:00 A211 Introduktion till högskolestudier Herva Marja
Löv Monica
Nordström Fred
2019-10-11 09:00 - 12:00 A211 Säkerhet i Multihallen Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Löv Monica
2019-10-11 13:00 - 16:00 A211 Säkerhet i Multihallen Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Löv Monica

Kurs och studieplanssökning