Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I detta studieavsnitt lägger du grunden för
följande kompetenser:

Kompetens att utföra de olika uppgifterna inom
personlig försäljning såväl i en analog som i en
digital marknadsomgivning.

Kompetens att självständigt förkovra sig inom
personlig försäljning.

SDG's i fokus: 3

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du kan förklara vad personlig försäljning är och
dess
roll i en verksamhet samt beskriva vilka uppgifter
som tillhör personlig försäljning. (Kunskap)

Du kan definiera din strategiska position hos en
kund och
utgående från detta kunna välja ett lämpligt
angreppsätt mot respektive kund. (Kunskap)

Du kan söka nya potentiella kunder och utveckla
relationerna med de nuvarande kunderna.
(Färdighet)

Du kan förbereda möten med såväl nya som nuvarande
kunder
och genomföra försäljningsprocessen i en analog
respektive i en digital
marknadsomgivning. (Färdighet)

Du kan möta kunden alltid på ett behagligt sätt
och tolka
kundens tal och kroppsspråk samt själv kunna avge
ett lämpligt tal och kroppsspråk. (Färdighet)

Du kan välja en lämplig klädsel för olika
situationer.
(Färdighet)

Du besitter konsten att lyssna på kunden, ställa
relevanta
frågor och tillämpa lämplig frågeteknik för att
klarlägga kundens situation och behov samt vilka
saker som påverkar kundens beslut. (Färdighet)

Du är förmögen att skapa kundorienterade
försäljningsargument, kunna
presentera argumenten vid rätt tidpunkt och på ett
rätt sätt samt hantera invändningar från kunden
och taktiska grepp som en kund kan tillämpa.
(Kunskap, Färdighet)

Du kan underhandla och förbinda kunden till ett
samarbete. (Färdighet)

Du kan avsluta en försäljningsprocess, hantera och
uppfölja ett köp men också hantera en situation
med ett motsatt resultat. (Färdighet)

Du kan hantera reklamationer. (Färdighet)

Du har förmågan att självständigt utveckla dina
kunskaper och
färdigheter inom personlig försäljning.
(Förhållningssätt)

Förkunskaper

Alla första årets kurser måste vara avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Närvaro vid introduktionsföreläsningen är
obligatorisk. Studenter som inte är närvarande
kommer att avvisas från studieenheten. Närvaro vid
gästföreläsningar är obligatorisk.

Litteratur

Contemporary Selling ? Building Relationships,
Creating Value
Mark W. Johnston, Greg W. Marschall, 2013, 4th
Edition, Routledge

Inbound Selling: How to Change the Way You Sell to
Match How People Buy
Brian Signorelli, 2018, John Wiley & Sons,
Incorporated

Övrig material som delas ut vid föreläsningarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 223 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För en godkänd prestation krävs att studenten
avlägger minst 100 poäng av kursens maximala 200
poäng samt utför alla hemuppgifter, övningar,
presentationer och tentamen med poäng som
motsvarar godkänt.

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning