Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

In this study unit the focus lies on the following

competencies:

Customer-centric competence

Learning Competence

Technological Competence

Fact based decision making competence

SDG´s in focus: 4, 8, 9, 11, 12

Läranderesultat

Upon completion of this study unit:

You have a solid foundation of the inbound

marketing mindset. (Knowledge)

You have a good understanding of the significance

of developing a strategic marketing plan tailored

for the different stages of the inbound marketing

methodology. (Knowledge)

You can innovate, and create different types of

content across multiple channels for an effective

inbound strategy. (Skills)

You can use inbound marketing tools and platforms

to attract, engage, and delight customers.

(Skills)

You have an open mindset, display

creativity in teamwork, and present views and

arguments constructively in a professional context

(Approach)

Innehåll

- Inbound marketing fundamentals

- Hubspot Marketing Platform

- Content marketing

- SEO

- Visual content

- Storytelling

- Blogs

- Lead nurturing

- Conversion paths

- Webinars

Förkunskaper

20 cr completed from subject module.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the

following examinations:

-Individual assignments

-Group project

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning