Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (77 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-08-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 08:30 - 10:00 D4106 Digital Commerce Forsström Mikael
2019-09-03 13:30 - 16:00 E384 Digital Commerce Group A Forsström Mikael
2019-09-05 08:30 - 11:00 E384 Digital Commerce Group B Forsström Mikael
2019-09-05 14:30 - 17:00 E384 Digital Commerce Group C Forsström Mikael
2019-09-10 12:30 - 14:00 D4107-08 Digital Commerce Forsström Mikael
2019-09-10 14:30 - 17:00 E384 Digital Commerce Group A Forsström Mikael
2019-09-12 08:30 - 11:00 E384 Digital Commerce Group B Forsström Mikael
2019-09-12 14:30 - 17:00 E384 Digital Commerce Group C Forsström Mikael
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4106 Digital Commerce Forsström Mikael
2019-09-17 14:15 - 16:00 E384 Digital Commerce Group C Forsström Mikael
2019-09-19 11:45 - 13:30 E384 Digital Commerce Group B Forsström Mikael
2019-09-19 13:30 - 16:00 E384 Digital Commerce Group A Forsström Mikael
2019-09-24 13:30 - 16:00 E384 Digital Commerce Group B Forsström Mikael
2019-09-26 08:30 - 11:00 E384 Digital Commerce Group C Forsström Mikael
2019-09-26 14:30 - 17:00 E384 Digital Commerce Group A Forsström Mikael
2019-10-01 12:15 - 14:00 E384 Digital Commerce Group B Forsström Mikael
2019-10-03 09:30 - 11:00 E384 Digital Commerce Group C Forsström Mikael
2019-10-03 14:30 - 16:00 E384 Digital Commerce Group A Forsström Mikael
2019-10-08 09:30 - 11:00 E384 Digital Commerce Group A Forsström Mikael
2019-10-08 12:00 - 13:30 F249 Digital Commerce Forsström Mikael
2019-10-10 11:45 - 13:15 E384 Digital Commerce Group C Forsström Mikael
2019-10-10 13:30 - 15:00 E384 Digital Commerce Group B Forsström Mikael
2019-10-15 12:00 - 13:30 D4107-08 Digital Commerce (A, B, C) Forsström Mikael
2019-10-15 13:00 - 15:00 E384 Digital Commerce Group A+B+C Forsström Mikael
2019-10-22 08:15 - 10:00 F249 Digital Commerce Forsström Mikael

Kurs och studieplanssökning